Naziv: RUBIN d.o.o. |  Adresa: Branilaca Dobrinje 10, 71000 Sarajevo |  ID: 4202120120006 | PDV: 202120120006 | Mat.broj subjekta upisa 65-01-0494-15 | Šifra djelatnosti:  81.29 |  Žiro račun: 1413115320006817 BBI

Misija

 • za one čiji dan traje prekratko, tu smo da, na posredan način „produžimo vrijeme“, tj. pružimo usluge koje su vezane za domaćinstvo i izvršimo poslove koju su takve prirode da se mogu povjeriti trećim licima, kako bi oni imali više vremena da se druže, odmaraju, čitaju, uživaju.
 •  za one koji usljed starosti ili slabijeg zdravstveng stanja , nisu u mogućnosti samostalno da izvršavaju kućne i druge poslove, tu smo da im olakšamo boravak u vlastitom domu, ublažimo samoću u starosti, i budemo oslonac u danima kada im je najpotrebniji.
 • za sve one kojima je potrebna naša pomoć, bićemo „pomažući član domaćinstva“

 Vizija i ciljevi

 • na Sarajevskom tržištu, a kasnije i šire, istaknuti se kao privredno društvo koje pruža kvalitetnu uslugu po pristupačnim cijenama, i koje je sa svojom ponudom uvijek korak ispred zahtjeva naručioca.
 • dostići visok nivo kvaliteta usluge, kada je jedini marketing preporuka zadovoljnog korisnika usluge.
 • formirati   timove izvršilaca koji mogu u kratkom vremenu, kvalitetnom uslugom odgovoriti zahtjevu korisnika.
 • biti poslodavac kod kojeg želite raditi, i imati korisnike usluga koji traže kvalitet i prepoznaju ga u nama
 • steći i opravdati povjerenje korisnika, stavljajući na prvo mjesto njihove zahtjeve

DJELATNOST

 

1.SERVIS „PRI RUCI“

podrazumijeva potpuno ili djelimično preuzimanje poslova i zadataka  koji su vezani za domaćinstvo. Tu smo da ponudimo sigurnost i odgovornost, jer mi nismo „broj telefona iz oglasa u novinama“, mi smo pravno lice registrovano za obavljanje tih poslova, i garantujemo za naš tim!

RUBIN doo će umjesto vas izvrši sljedeće zadatke:

 • KUĆNI POSLOVI (čišćenje, kuhanje, peglanje…)
 • POSLOVI VANI (plaćanje računa, kupovina namirnica, pratnja starijih prilikom posjete ljekaru..)
 • MAJSTORSKE USLUGE (sitne popravke, usluge većeg obima, renoviranja…)
 • PRAVNE RADNJE (pisma, izajšnjenja, zahtjevi…)

2.TEHNIČKE USLUGE

-Radovi na instalaciji jake i slabe struje-

-Ugradnja videonadzora i interfona  /RUBIN doo je ovlašteni distributer i serviser TCS uređaja/

-Različite vrste završnih radova u građevinarstvu i renoviranja

-Idejna rješenja za uredjenja enterijera u skladu sa modernim trendovima

3. MAŠINSKO I RUČNO ČIŠĆENJE

(završno i/ili redovno čišćenje stanova, poslovnih prostora, skladiša…) uz korištenje ekološki preporučenih sredstava i sa savremenim strojevima koji garantuju izuzetan kvalitet čišćenja

GALERIJA SLIKA

VIDEO PREZENTACIJA